Projecte Lingüístic

DOPS

El Departament d'Orientació Psicopedagògica i Social (DOPS) és un suport del centre en l'Atenció a la Diversitat. Atén a l'alumnat, treballa donant suport i col·laboració a tot el professorat del centre i assessora a les famílies.

El formen dues psicopedagogues encarregades de l'orientació psicopedagògica de tot l'alumnat de l'escola.